Projecte Liceo italià


Catalunya i Itàlia. Memòries creuades, experiències comunes. Primera part: els bombardejos de Barcelona (1937 – 1938)

Curs escolar 2010/2011

– Projecte per a l’escola secundària (Liceo) italià de Barcelona –

Objectius:
Reflexionar sobre la història recent de la ciutat on viuen els estudiants, examinant els efectes dels bombardeigs, les responsabilitats internacionals, la manera de defensar-se de la població, la memòria que conserven d’aquests esdeveniments els seus testimonis.
Desenvolupar les capacitats crítiques dels estudiants a l’hora d’organitzar un treball de camp en història contemporània, amb fonts de diferent natura.

Desenvolupament:
10 sessions, els dijous a la tarda de 16:00 a 18:00 hores.

  • 25 de novembre 2010

Breu presentació del tema i projecció de documentals (Barcelona sota les bombes i La canalla(da) de Sant Felip Neri). Després de la projecció es demanarà als estudiants de formular unes preguntes sobre els bombardejos en base a les informacions ofertes pels documentals.

  • 2 de desembre 2010

Amb els apunts recollits en la projecció dels documentals i amb l’ ajuda de la coordinadora, els estudiants ompliran un esquema per reconstruir el quadre històric de la Guerra Civil. Es demanarà als estudiants de reconèixer les relacions de causa-efecte entre els diferents esdeveniments.

Com a conclusió, els estudiants jugaran en dos equips a un trivial amb preguntes sobre quatre diferents aspectes de la Guerra Civil.

  • 9 de desembre 2010

Xerrada amb Xavi Domènech, de la Universitat Autònoma de Barcelona, curador de l’exposició del 2007 Quan plovien bombes. Els estudiants presentaran les seves preguntes i coneixeran les problemàtiques dels estudis dedicats als bombardejos de la guerra civil i a les estratègies de defensa pasiva.

  • 16 de desembre 2010

Visita al refugi de la Plaça del Diamant. Trobada amb Josep Maria Contel del Taller d’Història de Gràcia, autor del llibre Gràcia, temps de bombes, temps de refugis.

  • 13 de gener 2011

Preparació de les entrevistes als testimonis dels bombardejos. Treball en grup (dos o tres estudiants per grup). Els estudiants hauran de pensar preguntes adequades per als diferents testimonis.

  • 20 de gener 2011

Entrevistes

  • 27 de gener-3 de febrer 2011

Treball de síntesi final. Els grups d’estudiants realitzen un pòster en el qual resumeixen la seva experiència i presenten els bombardeigs del punt de vista del testimoni que han entrevistat.

  • 10 de febrer 2011

Amb el pòster acabat, cada grup presenta el seu treball a la resta dels estudiants. Els estudiants es preparen a futures presentacions públiques de l’activitat del taller.

  • 17 de febrer 2011

Reflexions sobre el “problema” de la memòria de la Guerra Civil espanyola a Espanya i Itàlia.
Presentació de les activitats organitzades per l’Associació Altraitalia – Barcelona per a la recuperació de la memòria història de la participació italiana en la guerra civil. Preparació de la participació dels estudiants en aquestes activitats.

El projecte vol ésser ampliat a altres escoles catalanes i italianes.